wegwijzer Bergkerkgemeente

wijk- ds Axel Wicke telefonisch spreekuur op  rekeningnummers
predikanten ma/woe/do/vr 10-11 uur Bergkerk
   
070 331 64 32  

axel.wicke@bethelkapel.nl

 

twitter: @elziax

ds Martine Nijveld werkdagen
ma/di/do/vr
telefonisch bereikbaar 
070 779 07 24 tussen 8:30 - 9:30 uur
me.nijveld@ziggo.nl
ouderenpastoraat Sity Smedinga
06 373 50 751

sitysmedinga@gmail.com

kerkenraad    
     
     
     
       
diakonie dhr W.J. Huijssoon   NL92INGB0007580175
  070 392 65 92    
wjhuijss@planet.nl    
ledenadministratie dhr G. Gutz
070 368 96 48

g.gutz@casema.nl

       
koster-beheerder Leonore Brons hulpkosters verhuur:
  070 360 62 84 dhr P. Lankhuijzen NL94FVLB0226118614
  bergkerk@xs4all.nl 070 360 37 49 tnv Protestantse
dhr. Joop v Groningen Gemeente Den Haag
070 360 02 53 inz. Bergkerk
       
organist Warner Fokkens  
  070 302 07 81  
  info@warnerfokkens.nl  
  www.warnerfokkens.nl    
       
kerk- dhr J. E. Smits NL21INGB0000510250
rentmeesters penningmeester tnv penningmeester
  070 368 39 66 Protestantse Kerk 
  joost.smits@hotmail.com Den Haag
       
wijkkas dhr G.C. Rijke, beheerder   NL52ABNA0474276759
  070 360 18 63    
  rijke.soeting@casema.nl    
       
rooster diensten en dhr Bart Kappert, coördinator    
gastpredikanten 070 397 17 04    
 

bartkappert@hotmail.com

   
       
lectores mw A.J. Drost - Born    
coordinator    
  haja.do@casema.nl    
       
ZWO commissie Marion Jongens, secretaris mw M. Montie NL39TRIO0786812702 
  070 345 61 53 penningmeester tnv commissie ZWO
 

m.jongens-t@telfort.nl

070 366 60 28 Wijkgemeente 2
  memontie@ziggo.nl Den Haag 
     
zendingscommissie dhr C.H. Verduin, voorzitter dhr G. Gutz, secretaris  
evangelisatieraad  
Bethelkapel,  
Bergkerk en 070 323 23 07 070 368 96 48  
Valkenboskerk verduin@casema.nl g.gutz@casema.nl