Wijkgemeente Den Haag West

 
 
 
rekeningnummers

 

 

ds Martine Nijveld

070 779 07 24

me.nijveld@ziggo.nl

06 16 733 742

Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

 

kerkenraad  
voorzitter 

mevr Aaltje Visser

 
070 3233220  

elsevis@hotmail.com

 

diakonie mevr Margriet den Heijer NL92INGB0007580175
  070 360 67 07    
www.margrietdh@hotmail.com
ledenadministratie dhr Gerard Gutz

 

 

070 368 96 48

g.gutz@casema.nl

     
koster-beheerder Leonore Brons
  070 360 62 84
info verhuur bergkerk@xs4all.nl
organist dhr Warner Fokkens

010 210 85 89

06 428 00 708

  info@warnerfokkens.nl    
  www.warnerfokkens.nl
kerk- dhr Bouke Posthuma NL21INGB0000510250
rentmeesters interim-penningmeester tnv penningmeester
  Protestantse Kerk 
 

posthumabh@gmail.com

Den Haag
       
wijkkas dhr Bauke Posthuma   NL52ABNA0474276759
  interim-penningmeester    
   
 

posthumabh@gmail.com

   

 

rooster diensten en

dhr Bart Kappert, coördinator    
gastpredikanten 070 397 17 04    
 

bartkappert@hotmail.com

   
       
lectores mw Anja Drost - Born    
coordinator    
  haja.do@casema.nl    
       
ZWO commissie mevr Marion Jongens dhr Willem-Jan Huijssoon NL39TRIO0786812702 
  secretaris penningmeester tnv commissie ZWO
  070 345 61 53

wjhuijss@planet.nl

Wijkgemeente 2
 

m.jongens-t@telfort.nl

070 392 65 92 Den Haag 
  NL52ABNA0474276759
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 
 
 
 
 
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb