Wijkgemeente Den Haag West

wijkpredikanten

ds Axel Wicke

070 331 64 32

axel.wicke@bethelkapel.nl

twitter: @elziax

Axel Wicke is eerste aanspreekpunt voor wie woont aan de landkant van de lijn Kennedylaan, Segbroeklaan, Stokroosstraat,Laan van Meerdervoort, Groen van Prinstererlaan. rekeningnummers
Egelantierstraat 75, 2565 XJ Den Haag telefonisch spreekuur: Bergkerk
ma,wo,do 10-11 uur  
vr 14-15 uur  
vrij op di, vrijdagochtend en zaterdag  

ds Martine Nijveld

070 779 07 24

me.nijveld@ziggo.nl

06 16 733 742

Martine Nijveld is eerste aanspreekpunt voor wie woont aan de zeekant van de lijn Kennedylaan, Segbroeklaan, Stokroosstraat,Laan van Meerdervoort, Groen van Prinstererlaan.

Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

werkdagen: ma, di, do,vr

 

kerkenraad  
voorzitter locatieteam

mevr Aaltje Visser

 
070 3233220  

elsevis@hotmail.com

 

diakonie mevr Margriet den Heijer NL92INGB0007580175
  070 360 67 07    
www.margrietdh@hotmail.com
ledenadministratie dhr Gerard Gutz

 

 

070 368 96 48

g.gutz@casema.nl

     
koster-beheerder Leonore Brons hulpkoster
  070 360 62 84 dhr. Joop v Groningen
  bergkerk@xs4all.nl 070 360 02 53
organist dhr Warner Fokkens

010 210 85 89

06 428 00 708

  info@warnerfokkens.nl    
  www.warnerfokkens.nl
kerk- dhr Bouke Posthuma NL21INGB0000510250
rentmeesters interim-penningmeester tnv penningmeester
  Protestantse Kerk 
 

posthumabh@gmail.com

Den Haag
       
wijkkas dhr Bauke Posthuma   NL52ABNA0474276759
  interim-penningmeester    
   
 

posthumabh@gmail.com

   

 

rooster diensten en

dhr Bart Kappert, coördinator    
gastpredikanten 070 397 17 04    
 

bartkappert@hotmail.com

   
       
lectores mw Anja Drost - Born    
coordinator    
  haja.do@casema.nl    
       
ZWO commissie mevr Marion Jongens dhr Willem-Jan Huijssoon NL39TRIO0786812702 
  secretaris penningmeester tnv commissie ZWO
  070 345 61 53

wjhuijss@planet.nl

Wijkgemeente 2
 

m.jongens-t@telfort.nl

070 392 65 92 Den Haag 
  NL52ABNA0474276759