wijkkrant Den Haag-West

Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel

De wijkkrant verschijnt - maal per jaar en wordt samen met het blad Kerk in Den Haag, bij gemeenteleden thuisbezorgd.
Wilt u zich aanmelden als bezorger?
Neemt u dan contact op met dhr Cees Kaas, e-mail c.kaas@telfort.nl of met mevrouw Nettie Tichelaar, e-mail nettie.tichelaar@planet.nl
 
Kopij voor de wijkkrant kunt u zenden aan de eindredacteur:
Jan Goossensen
 
tel. 06 44 91 63 62