links

Aandachtscentrum

Het Aandachtscentrum is een open huis, in het hartje van Den Haag, op een steenworp afstand van de Grote Kerk, en is open voor hen die een moment van rust en stilte zoeken in het jachtige leven van alledag.

Het is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen.
Iedereen is welkom, wordt met respect benaderd en kan hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.

Ook kan men informatie of raad verkrijgen als men de weg niet weet in het ingewikkelde netwerk van hulp- en welzijnsinstellingen.

 

Kerkelijk Bureau van de Protestantse gemeente 's-Gravenhage

 

Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

Stek, stichting voor stad en kerk, is uitvoeringsorganisatie van de Diaconie en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG). Stek werkt ook voor andere opdrachtgevers, zoals de gemeente Den Haag, en werkt waar mogelijk samen met andere organisaties en fondsen.

Voor Stek tellen mensen, vooral kwetsbare en bedreigde, gemarginaliseerde en stemloze mensen. Stek heeft projecten in de stad en locaties in buurten en wijken, waarin ruim 40 professionals samen met bijna 800 vrijwilligers die mensen proberen te bereiken, zodat zij zich met elkaar verbinden en elkaar beschermen, versterken en bezielen. Bij Stek heerst een sterk besef dat op krachten komen en zichzelf opnieuw ontdekken en ontwikkelen verre te verkiezen zijn boven afhankelijk zijn en steun ontvangen. Dankzij haar uitgebreide netwerken, niet het minst dat van de protestantse wijkgemeenten, zoekt Stek mensen op tot in de haarvaten van de samenleving. En dankzij haar eigen deskundigheid en haar kennis van het stedelijke welzijnswerk (en van de lacunes daarin) is Stek in staat mensen te stimuleren om zich weer op te richten, uit hun isolement te komen en dankzij herwonnen zelfvertrouwen weer bezield te raken, moed te vatten om op hun beurt weer anderen te kunnen inspireren. Zo ontstaan nieuwe bezielde netwerken en nieuwe saamhorigheid in de buurten en wijken van onze stad. Centraal staat de gedachte dat verbinding en bescherming, versterking en bezieling processen zijn die je samen doormaakt, dat wederkerigheid het geheim is van echte hulp.

Maak een Gratis Website met JouwWeb