Bethelkapel

Bethelkapel, 1921 -

De Bethelkapel aan de Thomas Schwenckestraat 30, is van oorsprong een hervormd kerkgebouw. Na het samengaan met de gereformeerde Westduinkerkgemeente in november 1992 is de naam omgedoopt tot Protestantse Kerkgemeenschap Bethelkapel. Tegenwoordig vormt Bethel samen met Bergkerk één gemeente.

De Bethelkapel is een van de oudste protestantse kerkgebouwen in Den Haag waar nog iedere zondag erediensten worden gehouden.
In het kader van de herstructurering, wordt het kerkgebouw in de zomer van 2013 gesloten voor erediensten.
 
De Westhoek
 
Buurthuis Westhoek/Bethelkapel blijft bestaan.
(onderstaande tekst is overgenomen van STEK)
 
De Westhoek/Bethelkapel is een open huis voor mensen uit de buurt, de stad en de kerk. Het is een plek waar mensen met anderen in contact komen, aandacht geven en ontvangen, op verhaal komen, zin en inspiratie zoeken, gezelligheid en ontspanning en geloof beleven.
De Westhoek/Bethelkapel is een open gemeenschap van mensen die het meer en minder hebben getroffen in het leven;
 
Mensen die sterk staan en mensen die in kwetsbare posities leven:  ouderen, mensen die geen betaald werk (meer) kunnen doen, mensen met een beperking.  We stimuleren onderling contact, meeleven en solidariteit.
 
De Westhoek/Bethelkapel is een open organisatie, waarbij zowel niet-kerkelijke als kerkelijke mensen vrijwilliger zijn en die samenwerkt met andere organisaties  aan initiatieven die goed zijn voor het leven en samenleven van mensen in de buurt.  
 
De Westhoek/Bethelkapel bevindt zich vrij onopvallend tussen de rijtjeshuizen in de Thomas Schwenckestraat 28 – 30, een zijstraat van de Laan van Meerdervoort, met het openbaar vervoer te bereiken met tram 3 of 12 (halte Fahrenheitstraat).
 
Voor contact en meer informatie:
Klaas Bruins, vanuit Stek diaconaal opbouwwerker van de Westhoek/Bethelkapel
(070) 345 93 42