Bergkerk Den Haag

In de Bergkerk is veel te beleven. Behalve de wekelijkse erediensten op zondagochtend 10:00 uur, vinden er vele kerkelijke en niet - kerkelijke activiteiten plaats in ons kerkgebouw. U bent van harte uitgenodigd ons te bezoeken.

Hieronder vindt u een verkort menu. Door te klikken op het item komt u rechtstreeks op de juiste pagina terecht: